Tag: Supply Chain Financing

ทีเอ็มบี จับมือ ซี.เจ. ซูเปอร์มาร์เก็ต สมการที่ลงตัวของ “TMB Supply Chain Financing” สร้างการเติบโตแบบยั่งยืน ทั้งซัพพลายเชน...

“ทีเอ็มบีให้บริการลูกค้าธุรกิจบนความคิดที่แตกต่าง โดยเราจะใช้แนวคิดของพวกฟินเทค เข้ามาพัฒนาโซลูชั่น Supply Chain Financing โดยมองถึงการสร้าง Ecosystem ขึ้นมา เพื่อดึงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนเข้ามาร่วมอยู่ใน Ecosystem ด้วยกัน โดยมีแนวคิดว่าทุกส่วนจะต้องวิน เราไม่ได้มองไปที่การสร้างรายได้หรือเติบโตจากค่าธรรมเนียม แต่ต้องการให้ทั้งซัพพลายเชนของลูกค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน”คำกล่าวของ นายรัชกร ชยาภิรัต  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี สะท้อนให้เห็นแนวทางการทำตลาดของ “TMB Supply Chain Financing”...
- Advertorial -