Tag: SUBARU CHALLENGE

เผยโฉม 10 ตัวแทนชาวไทย เตรียมพร้อมแตะรถชิงรถกับซูบารุ รายการ “SUBARU CHALLENGE: THE ASIA FACE OFF...

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลการแข่งขัน Subaru Thailand Palm Challenge 2019 "Hold it, Keep it" "แตะรถชิงรถกับซูบารุ ปีที่ 12" เผยโฉม 10 ตัวแทนชาวไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “SUBARU CHALLENGE:...