Tag: STYLE 2018

กรมส่งเสริมการค้าฯ ชี้ “Design Value” คิดเพื่อเปลี่ยน ทางรอดเดียวของธุรกิจยุคนี้ [PR]

  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผนึกกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบไทย จัดโครงการ Design Service Society 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายในงาน STYLE 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านบริการออกแบบมาให้คำปรึกษาด้านออกแบบฟรี...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR