Tag: Storm Breaker Venture

การศึกษาไทยยังไม่สิ้นหวัง 3 ผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพ ผุดโครงการบ่มเพาะ Edtech Startups แห่งแรกของ ASEAN [PR]

ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์, 500 ตุ๊กตุ๊ก และ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล ประกาศความสำเร็จโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษาในงาน StormBreaker Venture Demo Day 2019 ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งปฏิวัติการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในยุค Digital Disruption ตั้งเป้าปฏิวัติการเรียนรู้คนไทย 1 ล้านคน...
- Advertorial -