Tag: Spectrum Marketing

‘เพศก็เหมือนเสื้อผ้า-อาหาร’ กะเทาะอินไซต์ความหลากหลายทางเพศ มากกว่าแค่ LGBT แต่มีถึง 30 กลุ่ม

ทุกคนเริ่มคุ้นเคยกับคำว่าความหลากหลายทางเพศ เพราะไม่ใช่ประเด็นใหม่ทางสังคม แต่เป็นประเด็นที่เริ่มมีบทบาทในการขับเคลื่อนมิติต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิความเท่าเทียม หรือในแง่ของการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บรรดาแบรนด์หรือนักการตลาดเริ่มหันมาให้ความสนใจและพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต วิธีคิดและความรู้สึกที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดจากคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น  มากกว่าแค่ LGBT เพราะเพศหลากหลายกว่าที่คิดเริ่มกันด้วยประเด็นความหลากหลายทางเพศ ที่เรามักจะได้ยินคำเรียกคนกลุ่มนี้อย่างง่ายๆ ว่า LGBT ซึ่งเป็นตัวย่อของ 4 กลุ่มหลักๆ ที่สามารถให้คำจำกัดความและบุคลิกลักษณะที่ชัดเจนได้ตาม 3 องค์ประกอบ คือ เพศกำเนิด เพศสภาพ...

สัมมนาการตลาดฟรี Spectrum Marketing : สะท้อนมุมมองใหม่พิชิตใจ ‘ชาวสีรุ้ง’

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ “Spectrum Marketing: สะท้อนมุมมองใหม่ พิชิตใจชาวสีรุ้ง” เจาะกลุ่มเป้าหมาย LGBT ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีกำลังซื้อสูงและน่าจับตามอง วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป บุคคลในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ประกอบการ ได้นำผลการวิจัยที่นำเสนอ ไปใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ในการประกอบธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้าใจพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาHighlights:️เจาะลึกพฤติกรรมชีวิตชาวสีรุ้ง ธง 6 สี 6...
- Advertorial -