Tag: Space

“AP THINKING SPACE” เผยโฉมออฟฟิศสเปซใหม่ สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของ AP

จากคำถามตั้งต้นถึงนิยามของออฟฟิศสเปซ ว่าจริงๆ แล้วต้องเป็นรูปแบบเดิมๆ เท่านั้นหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการรีโนเวทพื้นที่ชั้น 23 ของสำนักงานใหญ่ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ทีมออกแบบ AP DESIGN LAB จึงพัฒนาสเปซแห่งนี้ ภายใต้แนวคิด AP THINKING SPACE โดยใช้วิธีคิดในการออกแบบ...