Tag: Sophos

Sophos ผนึก Cyberoam รุกตลาดซีเคียวริตี้ในไทย เตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยการโจมตีที่เพิ่มสูงขึ้น [PR]

Sophos ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายและเครื่องเอ็นด์พอยท์ ได้เข้ามาทำตลาดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทย โดยมั่นใจว่าจะสามารถก้าวทันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่มากขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก และแน่นอนว่าการโจมตีทางไซเบอร์ในไทยก็ย่อมทวีความซับซ้อนขึ้นตามไปด้วย จากรายงานบางฉบับพบว่า ประเทศไทยกลายเป็นเป้าที่โดนโจมตีอย่างหนักหน่วงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2558แม้หลายกลุ่มธุรกิจตระหนักถึงความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีเพียงบางองค์กรเท่านั้นที่มีความสามารถเพียงพอในการต่อกรกับการโจมตียุคใหม่ได้ ทั้งการเพิ่มขึ้นของอันตรายแบบต่อเนื่องขั้นสูง (APT) และการรั่วไหลของข้อมูลทำให้องค์กรต้องตื่นตัวอย่างมาก โดยมีการเลือกใช้โซลูชั่นความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและไม่กระทบกับการทำงาน ที่สนับสนุนเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้ง, โมบิลิตี้, และเวอร์ช่วลไลเซชั่นเป็นสำคัญเมื่อเล็งเห็นความต้องการเหล่านี้ Sophos จึงก้าวเข้ามาทำตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทยจากผลการจัดคอนเฟอเรนซ์กับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีตัวแทนเข้าร่วมกว่า 65 ราย จากพาร์ทเนอร์ทั้ง...