Tag: SME Provincial Champions 2019

สสว. เดินหน้าโครงการ SME Provincial Champions ปีที่ 4 มุ่งปั้นผู้ประกอบการไทยสู่ SME 4.0 [PR]

สสว.ปลื้ม “โครงการ SME Provincial Champions” ประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง สร้าง SME 4.0 มากกว่า 1,000 ราย เป็นต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด เสริมศักยภาพเศรษฐกิจระดับประเทศ ปี 62 เดินหน้าไม่หยุด เปิดรับ SME ภาคบริการและภาคการผลิตในธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัดนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล...
- Advertorial -