Tag: Smart Business Transformation

เอสเอ็มอีไทย ชี้ให้เห็นผลการปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล จากโครงการ Smart Business Transformation โดยยูโอบี และเดอะ ฟินแล็บ [PR]

หลังจากเข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation ที่ดำเนินการโดยธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) และเดอะ ฟินแล็บ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยทั้ง 15 บริษัทได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันต่างๆ ไปใช้งาน เพื่อปรับและขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ โดยได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ ลดต้นทุนต่างๆ สร้างทัศนคติและความคิดดิจิทัลให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคไทยนับเป็นประเทศแรกต่อจากสิงคโปร์ที่ ยูโอบีและเดอะ ฟินแล็บนำโครงการ Smart Business Transformation...

เปิดมุมมอง 15 SMEs ไทย ปรับองค์กรสู่ดิจิทัล ภายใต้โครงการ Smart Business Transformation ครั้งแรกในประเทศไทย...

15 เอสเอ็มอีไทยร่วมถ่ายทอดมุมมองความสำเร็จในการพลิกโฉมธุรกิจและองค์กรสู่ดิจิทัล ภายใต้โครงการ “Smart Business Transformation” ในงาน Showcase Day ที่จัดขึ้น ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ สยามพารากอนเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมแชร์ประสบการณ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการเรียนรู้ และปรับใช้ในองค์กร เพิ่มทักษะการทำงาน ปรับเปลี่ยนระบบ สร้างมูลค่าให้ธุรกิจ โชว์การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่แบบดิจิทัล มุ่งขับเคลื่อนสู่การเติบโตแบบยั่งยืน...

ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs ไทยที่จะพลิกโฉมสู่ดิจิทัลเต็มตัว กับโครงการ Smart Business...

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ ฟินแล็บ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)หลังจากเปิดตัวโครงการในเดือนมีนาคม...
- Advertorial -