Tag: SC Asset X Muvmi

SC Asset ร่วมกับ Muvmi เปิดจุดบริการเรียกรถไฟฟ้าผ่านแอปรูปแบบใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์สู่การเป็น Living Solutions Provider [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมตอบโจทย์สู่การเป็น Living Solutions Provider โดยนายสมชาย เลาหบูรณะกิจ หัวหน้าสายงาน บริหารทรัพย์สิน จับมือกับ ดร. กฤษดา กฤตยากีรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด...
- Advertorial -