Tag: Rule of Three

ถอดรหัส ทำไมเลข “3” ใช้แล้วดังสะท้านโลก

 "ขอ 3 คำ สำหรับ..." กลายเป็นประโยคฮิตที่ปรากฏในโลกไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีพื้นที่เว็บบอร์ดให้ผู้เล่นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเกปิดกว้าง เช่น ขอ 3 คำให้ดาราในภาพนี้, ขอ 3 คำให้... แน่นอนว่ากระแสขอ 3 คำ มาจากรายการ VRZO รายการที่สำรวจความคิดเห็นของคนที่ดูดี 100 คน ในเรื่องราวใกล้ตัว และหลังจากนั้นก็ขอความ 3...