Tag: RS GROUP COVID-19

RS ยืนยัน Entertainmerce แข็งแกร่ง พาโตสวนกระแส ดันกำไรนิวไฮตามเป้า [PR]

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกที่ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลก แต่ บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป กลับปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และยังคงเติบโตสวนกระแสได้ตั้งแต่ต้นปีดันยอดขาย commerce โตขึ้นทั้งทาง on air และ online นั่นเป็นเพราะ “Entertainmerce” ธุรกิจโมเดลใหม่ที่แตกต่าง ซึ่งผนวกทั้งธุรกิจ Entertainment และ...

RS GROUP ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อรับมือโควิด-19 [PR]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” (Covid-19) ซึ่งได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปในหลายๆ พื้นที่ ดังนั้น RS GROUP หนึ่งในองค์กรที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ออกมาตรการการป้องกันในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเพื่อนพนักงาน และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อที่สำนักงานมาตรการสำคัญสำหรับพนักงานภายในองค์กร ได้แก่ การขอความร่วมมือจากพนักงานให้ งดการเดินทางหรือผ่านไปพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ หากไม่มีความจำเป็น 1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 3.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...
- Advertorial -