Tag: ROCKETCAT

CJ WORX เปิด 2 บริษัทใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

ดิจิทัลมีเดียกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่  “ยุคมีเดียที่แตกละเอียด” แต่ละวันมี Live Content คนดูเป็นแสนคน และมีคนหรือเพจผลิต Live Content กันวันละนับพันนับหมื่น  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มันเข้าสู่ยุคมีเดียที่แตกละเอียด ยิบย่อยไปหมด จากเดิมที่มีสื่อใหญ่เพียงทีวีไม่กี่ช่อง วิทยุไม่กี่คลื่น นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับ แต่ทุกวันนี้การเสพสื่อของคนทั่วโลกได้เปลี่ยนเป็นการเสพสื่อที่กระจัดกระจาย ซ่อนอยู่ใน ทุกที่ เช่นการรับข้อมูลจากคนต่อคน จากเพื่อนของเขาที่เอามาแชร์ จากเพจที่มีสมาชิกแค่หลักร้อยแต่มีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกัน หรือมีเนื้อหาโดนใจ ซึ่งผู้บริโภคหาเสพไม่ได้จากสื่ออื่นๆนอกจากนั้นช่วงเวลาของการเสพสื่อก็ต่างจากเดิม ...
- Advertorial -