Tag: Research University Network

SEAC ผนึกกำลังผู้บริหารและนักวิจัยจาก 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม Research University Network เสริมความแกร่งในศักยภาพด้วย Hyper-Relevant Skills มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ...

รู้หรือไม่ บนบริบทโลกที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นเติบโตและร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วเด่นชัด เป็นเพราะการพัฒนาที่แฝงด้วยการวิจัยแทบทั้งสิ้น โดยงานวิจัยจะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์     ในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากสถิติของ UNESCO การวิจัยและพัฒนาของประเทศ  ทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 55 ล้านล้านบาท นำโดย ประเทศสหรัฐอเมริกา 15.6 ล้านล้านบาท จีน 12.2 ล้านล้านบาท และญี่ปุ่น 5.6 ล้านล้านบาท ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา กับการระดมความคิดของนักวิจัยเพื่อวางแนวทาง...
- Advertorial -