Tag: Rainair

Rainair มอบเครื่องฟอกอากาศสู้วิกฤตฝุ่น PM2.5 นำร่อง 6 โรงพยาบาลในเชียงใหม่ [PR]

จากวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่ปกคลุมจังหวัดทางเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ฯลฯ นับเป็นปัญหาน่าวิตก และยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาเบาบางลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นวงกว้าง     ไม่เพียงกับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ แต่ยังกระทบไปถึงผู้สูงอายุและโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งกำลังเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เคยวิจัย ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นควันพิษ นอกจากกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นมูลค่าความเสียหายต่อปีราว 10,000 ล้านบาท ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   มีผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3...
- Advertorial -