Tag: PTT TECH  Savvy Agent  2018

ปตท. ชูโปรเจกต์ “PTT TECH Savvy Agent” เฟ้นหาสุดยอดบุคลากรต้นแบบด้านดิจิทัล [PR]

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงโครงการ  “PTT TECH Savvy Agent 2018” ซึ่งได้จัดขึ้นและมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลไปเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล โดยผ่านกิจกรรมการประกวดแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานในยุคดิจิทัล รณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครื่องมือ และสื่อดิจิทัลของ ปตท. ตลอดจนสร้างกลุ่มพนักงานต้นแบบที่มีศักยภาพด้านดิจิทัลและนำผลการเรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมสำหรับกลุ่มพนักงานทั่วไป ผ่านรูปแบบเกมการแข่งขัน Reality...