Tag: Promote

พีแอนด์จีประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้หญิงไทยคนแรก [PR]

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จีประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง นางสาวสิรินพร  วัฒนะภราดร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายคนใหม่  ซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงคนแรก และเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในวาระครบรอบการดำเนินงาน 30 ปีพีแอนด์จีประเทศไทย โดยเธอได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายพอล อัลบาโน  ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ฟิลิปปินส์ ...
- Advertorial -