Tag: Petsurance

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมกับ เมืองไทยประกันภัย ออกผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสัตว์ “ประกันภัยสัตว์เลี้ยง Petsurance” [PR]

สัตวแพทย์หญิง กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวถึงความร่วมมือกับเมืองไทยประกันภัยในครั้งนี้ว่า “นับเป็นครั้งแรกของ รพส. ทองหล่อ ที่ได้มีการขยายธุรกิจโดยร่วมมือกับพันธมิตรใหม่คือ เมืองไทยประกันภัย และ ธนาคารกสิกรไทย ในการออกผลิตภัณฑ์เอาใจคนรักสัตว์กับประกันภัยสัตว์เลี้ยง Petsurance ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของโรงพยาบาล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยให้กับสัตว์เลี้ยง และเพื่อตอบโจทย์เจ้าของที่ต้องการดูแลสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่เมื่อมีปัญหาสุขภาพหรือได้รับอุบัติเหตุ” สัตวแพทย์หญิง กฤติกา กล่าวเพิ่มเติมว่า “รพส. ทองหล่อ เข้าใจถึงความกังวลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของสัตว์เลี้ยงในระหว่างการรักษา ซึ่งการทำประกันภัยให้กับสัตว์เลี้ยงจะทำให้เจ้าของสามารถบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ภายใต้รูปแบบของประกันภัยที่เลือกไว้ตามความคุ้มครองและเงื่อนไขของการรับประกันภัย ...
- Advertorial -
ADFEST 2020