Tag: OLX

Dealfish.co.th เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น OLX.co.th [PR]

Dealfish.co.th เปลี่ยนชื่อเป็น OLX.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายของ Dealfish ที่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นแบรนด์เดียวกันกับทุกประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในเครือทั่วโลกที่จริงแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของ OLX มาโดยตลอด วันนี้เราเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมือนกันหมดทั่วโลก เราเปลี่ยนแต่ชื่อเท่านั้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมบริหาร การให้บริการ ทุกอย่างยังดำเนินงานเหมือนเดิมทุกประการ ที่ OLX เราให้บริการพื้นที่พบปะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายทั่วๆ ไปในประเทศไทยทุกคน เพื่อประกาศหาซื้อหรือลงขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็วและที่สำคัญเราให้บริการฟรี!ในหลายประเทศทั่วโลก...
- Advertorial -