Tag: Oishi Business strategy 2020

เปิดกลยุทธ์ “โออิชิ” เดินหน้าธุรกิจปี 2563 กับความความท้าทาย ก้าวเดินอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน [PR]

โออิชิเปิดกลยุทธ์ เดินหน้าธุรกิจปี 2563 ขับเคลื่อน3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเครื่องดื่ม, ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงพร้อมทาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในประเทศและในภูมิภาค มุ่งขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค “ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจถูก Disrupt จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ความสะดวกสบาย ความพรีเมี่ยม ทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นความท้าทายของ...
- Advertorial -