Tag: Nissan Futures 2019

อนาคตแห่งโลกยานยนต์ เอเชียและโอเชียเนีย กับ นิสสัน ฟิวเจอร์ส 2019 [PR]

งานนิสสัน ฟิวเจอร์สที่ฮ่องกงนำเสนอสามเทรนด์การขับเคลื่อนในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ได้แก่ ยานพาหนะที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ บทบาทของมนุษย์ในระบบการขับขี่แบบไร้คนขับ และความสำคัญของความปลอดภัยในนวัตกรรมการขับเคลื่อน งานนิสสัน ฟิวเจอส์ครั้งที่เจ็ดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม ณ เกาะฮ่องกง ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการขับขี่” ในงานมีตัวแทนจาก 13 ประเทศมารวมตัวกันเพื่อเสวนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์ เมือง และเทคโนโลยีการขับเคลื่อน โดยตัวแทนจากภาครัฐ ผู้นำในโลกธุรกิจ และผู้บริหารนิสสันหารือกันเรื่องอนาคตของเมืองและการขับเคลื่อน ...
- Advertorial - ADFEST 2020