Tag: Niche Luxury

“อาณา เอกมัย” บ้านเดี่ยวใจกลางสุขุมวิท เอกสิทธิ์สำหรับ 11 ครอบครัว [PR]

ทุกคนต่างมีบ้านในฝันของตัวเองเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ดี และ “บ้าน”ใจกลางเมืองที่ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ก็เป็นเทรนด์ที่อยู่อาศัยใหม่ ที่บริษัทดีเวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด หรือ D'Well ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นในการวาง Position ทั้งการเลือก Location ที่สงบและตั้งอยู่ใจกลางเมือง อีกทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบ , พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Develop New Product)  ที่แตกต่างและมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น Niche Luxury...
- Advertorial -