Tag: Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2018

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’ ยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศเพื่อมอบให้กับลูกค้า [PR]

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital  Awards 2018 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018’  ให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต...
- Advertorial -