Tag: MQDC India

Whizdom Club by MQDC India นำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ชาวอินเดีย ร่วมงานแพลตฟอร์มระดับโลก Techsauce Summit ที่ประเทศไทย [PR]

Whizdom Club by MQDC India ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ประกาศถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากอินเดียในงานประชุมสุดยอดระดับโลก Techsauce Global Summit 2019 ที่ประเทศไทย MQDC India (MQDC อินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่นักศึกษา มืออาชีพที่เป็นคนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการมือใหม่หรือ...
- Advertorial -