Tag: Medical Grooming

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ยกระดับบริการอาบน้ำตัดขน สู่ “เมดิคัล กรูมมิ่ง” เข้าใจพฤติกรรม-ปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง [PR]

สพ.ญ.ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า ปัจจุบัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากจะให้ความสำคัญทั้งทางด้านที่พักอาศัย โภชนาการ การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และให้การรักษายามเจ็บป่วยเป็นอย่างดีแล้ว การดูแลเรื่องความสะอาดและความสวยงามอย่างถูกวิธีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของใส่ใจ ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนการให้บริการกรูมมิ่ง โดยได้ยกระดับการบริการให้เป็น “เมดิคัล กรูมมิ่ง” (Medical Grooming) โดยพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านความเข้าใจพฤติกรรม และการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จากเดิมที่จะเน้นเฉพาะด้านการอาบน้ำและตกแต่งขนเท่านั้น “นอกจากจะดูแลเรื่องความสะอาดและความสวยงามแล้ว เรายังได้เพิ่มขีดความสามารถของเมดิคัล กรูมเมอร์...
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR