Tag: Medical Fair Thailand

งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 9 เริ่มแล้ว!! เน้นอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคตเพื่อรองรับการท้าทายในทศวรรษหน้า [PR]

งานเมดิคอลแฟร์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 9 เปิดงานในวันนี้ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการเน้นย้ำไปที่ความท้าทายและวัตถุประสงค์ด้านการดูแลสุขภาพในระดับภูมิภาคที่ถูกกำหนดไว้โดยรัฐบาลไทยและผู้เชี่ยวชายในอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยงานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นแหล่งจัดหาและสร้างเครือข่ายชั้นนำเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพตามที่มีการพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ถือว่าอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการลงทุนและการพัฒนาต่อไปในอนาคตนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ เป็นงานที่ใหญ่ที่สุด โดยมีบริษัทมากกว่า 60 บริษัท โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปี 2560 ซึ่งครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคนายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า“จากการร่วมมือของบริษัทไทยหลายแห่ง แสดงให้เห็นว่าการแสดงสินค้ามีความสำคัญอย่างมาก เป็นก้าวสำคัญไปเพื่อสู่ตลาดทั้งในประเทศและในภูมิภาค รวมถึงได้แสดงความสามารถของคนไทยด้วย”ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์...