Tag: Look Birdy

เซงไหม? เวลาจะถ่ายรูปเด็กน่ารักๆ แต่ไม่ยอมมองกล้อง Look Birdy ช่วยคุณได้

สำหรับพ่อหรือแม่ที่กำลังเห่อลูกของตนเอง  แล้วอยากถ่ายรูปลูกโชว์เพื่อนๆ  แต่เจ้าลูกสุดทีี่รักไม่ยอมมองกล้องเสียที เอาอะไรมาล่อก็ไม่สำเร็จ  คุณพ่อท่านหนึ่งชาวออสเตรเลียคิดค้นแอพฯที่มีชื่อ Look Birdy ที่ใช้แฟลชของมือถือและเสียงของนกมาเรียกร้องความสนใจให้เด็กๆมองกล้องเพื่อถ่ายรูป  นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับการถ่ายรูปสัตว์ได้ด้วย  โหลดแอพฯที่นี่   http://www.youtube.com/watch?v=A9xrWxOQlwoคุณพ่อผู้ประดิษฐ์เล่าเบื้องหลัง http://www.youtube.com/watch?v=-fcisGr7iUI
- Advertorial -