Tag: Loa Duty Free Mall

LAO DUTY FREE MALL ศูนย์กลางช็อปปิ้งปลอดภาษีระดับไฮเอนด์ รองรับ AEC ทุ่มงบกว่า 3,500 ล้านบาท ...

    กลุ่มทุนไทย “สยามอินเตอร์เนชั่นแนล” เดินหน้ารับ AEC  จับมือนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก่อตั้ง “บริษัท บีเอ็ม กรุ๊ป  จำกัด” (BM Group) ทุ่มงบกว่า 3,500 ล้านบาท ปักธงธุรกิจค้าปลีกปลอดภาษีในสปป.ลาว สร้างศูนย์การค้า “LAO DUTY FREE MALL”...
- Advertorial -