Tag: LINE Confernce

สรุปทั้งหมด LINE Conference อัพเดทอะไรใหม่ อะไรจี๊ด ปี 2016

LINE Corporation แถลงกลยุทธทางธุรกิจในงาน “LINE Conference Tokyo 2016” ณ Maihama Amphitheater เมืองชิ พร้อม ประกาศวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ครอบคลุมถึงการสรรค์สร้างบริการใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ เพื่อน และสังคมให้ใกล้กันยิ่งขึ้นLINE ประกาศเดินหน้าตามแนวทางขององค์กร ภายใต้คอนเซ็ปต์  “Closing the distance” ซึ่งไม่เพียงให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกันได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสาร ใช้บริการและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย และเพื่อให้ภารกิจสำเร็จไปได้...
- Advertorial -