Tag: Light Reaction

Group M เปิดตัวแผนกใหม่ Light Reaction เจาะธุรกิจโฆษณาโมบายโดยเฉพาะ

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) (Group M) ขยายศักยภาพความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมแมติกโดยประกาศจัดตั้งแผนกธุรกิจโฆษณาทางโมบายภายใต้การบริหารงานของ Xaxis ในนาม Light Reaction (ไลท์ รีแอคชั่น) ในประเทศไทย หลังจากประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับที่ดีจากการเปิดตัวในประเทศจีน, มาเลเซีย, สิงค์โปร์, เกาหลีใต้, และไต้หวันการเปิดแผนก Light Reaction มีขึ้นเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจโฆษณาทางโมบายของประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 มีจำนวนประชากรมากกว่า...
- Advertorial -