Tag: Krungsri Exclusive Economic and Investment Outlook 2019

“กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ”เจาะลึกเศรษฐกิจไทย-โลก จับตาเทรดวอร์-การเลือกตั้ง เจพีฯ แนะลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัย [PR]

"กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ” จัดงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE  Economic and Investment Outlook 2019 เชิญกูรูด้านเศรษฐกิจ -การเงินและการลงทุน เจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2019 เกาะติดปัจจัยเสี่ยงภายใน-นอกประเทศมีเพิ่มขึ้น ชี้เศรษฐกิจไทยยังโตตามศักยภาพ 3-4% ด้าน เจพี มอร์แกน จับตาผลประชุมเฟด แนะลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย “กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ” จัดงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment...
- Advertorial -