Tag: know your customer

ไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ต้องเข้าใจหลัก “3K”

ปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Customer Centric หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โฟกัสการสร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยเฉพาะยุค Marketing 4.0 ที่มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้ ติดตาม วิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้าได้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้หลายธุรกิจตื่นเต้นกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิมเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น ทำให้นักการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจ ได้มาซึ่งข้อมูล KYC หรือ Know Your...
- Advertorial -