Tag: KK Fund

“ซีมายโฮม” ตัวอย่าง PropTech สตาร์ทอัพ Raise Fund ได้เพราะเข้าใจ Pain Point เว็บแรกที่เจ้าของบ้านประกาศขายได้เอง

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาด้าน Property Tech ของไทย เมื่อ ZmyHome (ซีมายโฮม) สตาร์ทอัพจากโครงการ ดีแทค แอคเซอเลอเรท batch 3 ซึ่งเป็นเว็บไซต์บ้าน คอนโด (Home Portal) เพียงรายเดียวที่เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ขึ้นประกาศขายหรือเช่าด้วยตัวเอง ประกาศรับเงินลงทุน 400,000 เหรียญสหรัฐ จากกองทุน KK Fund เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถยกระดับสู่การเป็น...