Tag: Jobnisit

Workventure อีกขั้นความสำเร็จของ Jobnisit [PR]

Jobnisit แพลตฟอร์มหางานบนโลกออนไลน์ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ WorkVentureการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของบริษัทในประเทศไทยและนักศึกษาจบใหม่ ทำให้ Jobnisit สามารถครอบคลุมตลาดการหางานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ทว่า ตลาดของบุคคลหางานนั้นได้ขยายกว้างไกลไปกว่านักศึกษาที่จบใหม่ ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดฐานผู้สมัครจนเกินไป อีกทั้งยังเป็นอีกก้าวของการเติบโตในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยชื่อใหม่ของบริษัท WorkVenture ได้สะท้อนถึงจำนวนผู้หางานในตลาดที่มีมากขึ้น ไม่ใช่แค่นิสิต นักศึกษาจบใหม่ แต่ยังรวมไปถึงผู้หางานในช่วงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางด้วย ชื่อใหม่นี้ยังแสดงถึงความสนุกสนานที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสถึงระหว่างการหางานที่ใช่อีกด้วยบริษัทถูกตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมหาบัณฑิตจากโปรแกรมปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาบัณฑิตกลุ่มนี้มีวิสัยทัศน์ตรงกันเรื่องการปรับปรุ่งที่ควรเกิดขึ้นในการแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ระบบการสมัครงานในประเทศนั้นทันสมัยขึ้น เปิดโอกาสให้มากขึ้นแก่ผู้มีความสามารถ ทางบริษัทจึงได้คิดค้นระบบอัลกอริธึ่มเพื่อนำมาช่วยในระบบการสมัครงานในเอเซีย ระบบนี้สามารถจับคู่งานให้เข้ากับความสามรถของผู้ใช้ผ่านข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บ สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง“กลยุทธ์ในการเติบโตของเรานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากบริษัท...
- Advertorial -