Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: International Summit

กสิกรจัดงาน International Summit & Business Matching 2013 พบปะนักลงทุนไทย-เทศใหญ่สุด‏ [PR]

พลวัตการลงทุนปรับโฉม ต่างชาติเริ่มกระจายการลงทุน ญี่ปุ่นชูนโยบายไทยบวกหนึ่ง กสิกรไทยแนะศึกษาแต่ละประเทศก่อนลงทุน พร้อมตอกย้ำการเป็นคู่พันธมิตรธุรกิจต่างประเทศในตลาด AEC+ จัดงาน International Summit & Business Matching 25-26 พ.ย. ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น เกาหลี อาเซียน และยุโรป จัดจับคู่ธุรกิจ เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ คาดผู้ร่วมงานกว่า 300 บริษัท และจับคู่ธุรกิจกว่า...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR