Tag: Iconoc Mobile Kiosk

เดลล์ สร้างอุโมงค์สู่ฝัน ปลุกพลังสู่เป้าหมาย ด้วย Iconic Mobile Kiosk [PR]

เดลล์ สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดรูปแบบใหม่ด้วยการสร้าง Iconic Mobile Kiosk เพื่อสร้างการรับรู้ใน brand และใช้เป็นสื่อในการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ ด้วย marketing campaignล่าสุด ‘Dream with Dell เปิดประตู...สู่ทุกฝัน’ เพื่อปลุกพลังแฝงที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคนเพื่อก้าวสู่ฝันหรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ด้วยเดลล์เทคโนโลยีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกความสำเร็จที่ทุกคนต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งภายใน Iconic Mobile Kiosk มีกิจกรรมสร้างจินตนาการอาชีพในฝันถ่ายทอดสู่ภาพถ่ายเพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่างมากมาย และล่าสุดเดลล์จะนำ...
- Advertorial -