Tag: HIS

อิออน จับมือ เอช.ไอ.เอส. เปิดตัว “บัตรเครดิตอิออน เอช.ไอ.เอส. คอร์ปอเรท” [PR]

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด เปิดตัว "บัตรเครดิตอิออน เอช.ไอ.เอส. คอร์ปอเรท" บัตรเครดิตเพื่อผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร ที่อำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางติดต่อธุรกิจขององค์กร บริษัท อิออนฯ ตั้งเป้าหมายที่จะขยายฐานสมาชิกโดยการทำประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มสมาชิกของ เอช.ไอ.เอส. ที่ปัจจุบันมีลูกค้าองค์กรกว่า 300...
- Advertorial -