Tag: Health Trend

ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ สาธารณสุขอังกฤษเปิดตัว Quiz และ Application ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมายวัยกลางคน

วัยกลางคนเป็นวัยที่ต้องเริ่มดูแลสุขภาพให้มากกว่าช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก็มักจะมีโครงการรณรงค์กันในแต่ละท้องถิ่นตามปกติ วันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ของการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพดีของคนวัยกลางคน โดยกระทรวงสาธารณะสุขของอังกฤษได้ได้ทำแคมเปญชื่อว่า One You ที่ให้คนวัยกลางคนใช้ชีวิตให้เฮลท์ตี้มากขึ้นโดยจะเริ่มที่คำถามออนไลน์ที่ตอนนี้มีคนทำไปแล้วกว่า 1 ล้านคน โดยเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันและให้คะแนนระดับความสุขภาพดีของแต่ละคน จากนั้นจะมีข้อมูลบอกเพื่อส่งต่อไปว่าคนนั้นๆ เหมาะกับการรับบริการสุขภาพใดเพิ่มเติม (ฟรี) โดยมาในรูปบบบริการท้องถิ่น แอปพลิเคชั่น และเครื่องมืออื่นๆโดยแอปฟลิเคชั่นอื่นๆ ที่เข้ามาซับพอร์ตมีทั้งโปรแกรมการออกกำลังกาย การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องมือเพื่อสุขภาพหัวใจ โดยตัวแทนของสาธารณะสุขได้กล่าวว่า คนในวัยนี้มีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะทั้งเรื่องงาน ครอบครัว...