Tag: head office

ออฟฟิศเมท รุกน่านน้ำใหม่ จับมือ เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส เดินเกม One Stop Business Solutions

เมื่อวางเป้าหมายใหม่พร้อมประกาศทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Office Supply สู่ Business Solutions ทำให้ออฟฟิศเมท พยายามเพิ่มสินค้าและบริการที่หลากหลายให้ครอบคลุมการทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย หรือแม้แต่กลุ่ม SME ที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าออฟฟิศเมทไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนราย  ความเคลื่อนไหวล่าสุด เมื่อประกาศผนึกกำลังกับผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่อย่างเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ OfficeMate X Kerry Express วางเป้าหมายสำคัญไปที่กลุ่มลูกค้า...

ไทยพาณิชย์ ฉวยวิกฤตเป็นโอกาส ยกระดับอาคารสำนักงานใหญ่ สู่มาตรฐานระดับโลก [PR]

 จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่ผ่านมา ธนาคารมีนโยบายปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส  โดยหาแนวทางในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยและงานบริหารอาคารในทุกๆ ด้านอย่างละเอียด เพื่อที่จะยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการต่อลูกค้าให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ตั้งเป้าหมายยกระดับมาตรฐานของอาคารและระบบความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานโลก โดยตั้งเป้าให้เป็นอาคารสำนักงานต้นแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุดสำหรับในอนาคตนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารตระหนักดีว่า เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นบทเรียนที่สำคัญ ธนาคารจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบให้ระบบความปลอดภัยของอาคารมีความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดหาทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับสากลในด้านต่างๆ มาให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงอาคารทั้งทางด้านโครงสร้างอาคาร ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้า ลิฟท์ ระบบความปลอดภัย คุณภาพของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม...
- Advertorial -