Tag: GULF Sparks Smile

“GULF Sparks Smile มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ‘กัลฟ์’ ผนึก ‘ทันตะ จุฬาฯ’ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ รักษาฟันฟรีแบบ New...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้การรักษาด้านทันตกรรมของประชาชนหยุดชะงักลง ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นและควบคุมได้แล้ว ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ จึงร่วมมือกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smile มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เป็นครั้งแรก เพื่อรักษาและบรรเทาปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการแพร่ระบาดของโควิด-19...
- Advertorial -