Tag: FWD Insurance

FWD ประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองการรักษาผู้ป่วยในเข้ารักษาตัวจากโควิด-19 [PR]

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขยายความคุ้มครองการรักษาผู้ป่วยในการเข้ารักษาตัวจาก    โควิด-19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย รวมถึงโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) และสามารถใช้ Fax Claim กับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจได้  (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ)นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)...

FWD ประกันชีวิต ตอกย้ำบริษัทประกันที่แตกต่าง ล่าสุดปล่อยทีเซอร์แบรนด์แคมเปญ ชวนทุกคนร่วมสร้างประสบการณ์ Celebrate living

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD insurance) ตอกย้ำแบรนด์ประกันชีวิตที่สนับสนุนให้ทุกคน Celebrate living ผ่านความสุขเล็ก ๆ ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ล่าสุดเปิดตัวทีเซอร์แบรนด์แคมเปญใหม่ คอนเซ็ปต์ ‘แบรนด์ที่อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่ชอบไปได้เรื่อยๆๆๆๆๆ’ โดยใช้ ไม้ยมก “ๆ” เป็นสัญลักษณ์ของแคมเปญ ภายใต้ภารกิจท้าทายของผู้บริหารหญิงคนใหม่ ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ของ FWD ประกันชีวิต...
- Advertorial -