Tag: FUSION MEDIA 4.0

FUSION MEDIA 4.0 การปรับตัวของ Spore Bangkok  ที่พิสูจน์แล้ว เพิ่มยอดขาย 200%

"เผ่าพันธ์ุที่จะสืบดำรงต่อไปได้ ไม่ใช่เพราะแข็งแรงที่สุด  หรือฉลาดที่สุด  แต่เป็นเผ่าพันธ์ุที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีที่สุด" ชาลส์ โรเบิร์ต  ดาร์วิน  นักธรรมชาติวิทยา ผู้ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการคัดเลือกโดย ธรรมชาติ แต่ในมุมเอเจนซี โดยเฉพาะดิจิทัลเอเจนซี ในฐานะผู้นำพาไอเดียใหม่ๆ ให้วงการธุรกิจ ได้ก่อนใคร หากไม่ปรับตัวให้เกิดการพัฒนา ก็จะกลายเป็นผู้ตามและสูญหายไป ตามกาลเวลาในไม่ช้า แม้ว่าวันนี้มีเดียในโลกออนไลน์ (Digital Media) จะเป็นคำตอบ จูงใจให้แบรนด์ต่างๆ ปันงบในสัดส่วนที่มากขึ้นจนเกือบจะเท่ากับส่วนสื่อเดิม (Traditional Media) อย่างทีวี...
- Advertorial - ADFEST 2020