Tag: Frist Jobber

ทำยังไงให้ได้งาน “แมนพาวเวอร์” แนะ 5 ทริคสำหรับเด็กจบใหม่ ในยุคที่คนว่างงานสูง

ทุกวันนี้งานหายากมากขึ้น เพราะความต้องการในการจ้างงานลดลง บางคนทำงานอยู่ดีๆ โดนเลย์ออฟแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะกิจการต้องปิดตัวลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ซัดกระหน่ำไม่หยุด บางกิจการแม้จะยังอยู่ได้ แต่ก็ต้องประคองตัว ทั้งลดรายจ่าย ลดวันทำงาน จนไปถึงขั้นลดจำนวนพนักงาน ทำให้การหางานในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ หรือ Frist Jobber แต่โลกการทำงานก็ไม่ได้มีแค่ด้านร้าย เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทำให้มีความต้องการจ้างงานอยู่ดังนั้น โอกาสของเด็กจบใหม่ในตลาดแรงงานยังมีอยู่แน่นอน แต่สิ่งสำคัญต้องรู้จักปรับตัวเองให้สอดรับกับการแข่งขันและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป โดย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย...
- Advertorial -