Tag: FitTalks

FitTalks : 18 คน 18 แรงบันดาลใจ แชร์ชีวิต ‘ฟิตๆ’ ให้กับทุกชีวิต

ฟิตทอล์ค...(FitTalks) เวทีที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านสุขภาพในสาขาต่างๆ มาร่วมแชร์ไอเดีย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้เข้าฟังสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคนอย่างแท้จริงFitTalks แชร์ชีวิตฟิตๆให้ฟิตกับทุกชีวิต 18 คน 18 แรงบันบาลใจอาจารย์ ดร. ชลชัย อานามนารถ หัวข้อ ร้อยแปดพันเก้ากับการออกกำลังกาย กอบัว ฤชุภา สมโสภา หัวข้อ Barre Exercise...