Tag: fight Covid 19

Bluebik แนะ 5 แนวทาง พาองค์กรฝ่าวิกฤต Covid-19

Bluebik เผยวิกฤต Covid-19 ส่งผลองค์กรเร่งงัดแผนรับมือสำหรับปัจจุบันและอนาคต พร้อมแนะ 5 แนวทาง ตั้งแต่การจัดเตรียมแผน BCP และซักซ้อมแผนการสื่อสารเพื่อลดความตื่นตระหนก การจัดสรรแยกกลุ่มพนักงานเพื่อบริหารความเสี่ยง การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อยืดหยุ่นในการทำงาน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น การแสดงตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าแทนสแกนนิ้วมือ ส่งเสริมการจ่ายแบบไร้เงินสดลดการสัมผัสเงินสด การประเมินคู่ค้า วางแผนสำรองและหาแหล่งทดแทน ช่วยธุรกิจเดินหน้าต่อไม่หยุดชะงักเพราะพิษไวรัส Covid-19นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด...
- Advertorial -