Tag: Executives

ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการคนใหม่ มายด์แชร์ประเทศไทย [PR]

 มายด์แชร์ (Mindshare) เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยสัดส่วนการตลาดกว่า 20% (RECMA 2013) แต่งตั้งปัทมวรรณ สถาพร ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมายด์แชร์ประเทศไทย ปัทมวรรณซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจของมายด์แชร์จะเข้ารับตำแหน่งแทน นิลูฟาร์ ฟาว์เลอร์ กรรมการผู้จัดการมายด์แชร์ประเทศไทยคนปัจจุบัน ซึ่งทั้งนี้ นิลูฟาร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานลูกค้ายูนิลีเวอร์ในระดับโลกก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับมายด์แชร์ ในปี พ.ศ. 2549 ปัทมวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ โลว์...
- Advertorial -