Tag: EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS

ตัวเลข 1 เดือน ห้าง ร้านค้าปลีกไทย งดแจกถุงพลาสติกแล้ว 3,750 ล้านใบ

นับจากวันที่ 1 มกราคม 2563 หลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ภาคีเครือข่ายสมาชิก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 90 แห่ง ที่มีช่องทางจำหน่ายมากกว่า 24,500 ช่องทาง เข้าร่วมโครงการ EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS เลิกให้ถุงพลาสติกให้ลูกค้าอย่างถาวร โดยหวังให้ประชาชนผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก...

เครือข่ายร้านค้าปลีก ค้าส่งไทย 24,500 แห่ง งดแจกถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 พร้อมเสนอ 9...

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผนึกร้านค้าสมาชิกและเครือข่ายกว่า 75 ร้านค้า 24,500 ช่องทางจำหน่าย ยกระดับจาก "ลด" การแจกถุงพลาสติกมาเป็น "งด" ให้ถุงพลาสติก​ กับแคมเปญ Everyday Say No to Plastic Bags ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 โดยคาดหวังว่าจะลดถุงพลาสติกได้ถึง 9,000...
- Advertorial -