Tag: Entrepreneurship

เคล็ดลับความสำเร็จ “ม.กรุงเทพ” ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแถวหน้าเมืองไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากความสำเร็จที่ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ ล้วนเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์แรกของผู้ก่อตั้ง อาจารย์สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์ นักธุรกิจชั้นนำในยุคนั้นที่ต้องการสร้างสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่เด่นทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติ  “เจียระไน” เด็กให้กลายเป็น “เพชร” ออกสู่สังคม  และปัจจัยใดที่ทำให้ ม.กรุงเทพ จึงก้าวขึ้นเป็นเป็น Top Brand  มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยบริบทแรก มองผ่านคณะวิชาที่มีความโดดเด่น  ม.กรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแรกที่กล้าเปิดสอนคณะนิเทศศาสตร์  ในปี 2514  ยุคนั้นสาขาวิชานี้มีสอนแต่ในมหาวิทยาลัยรัฐ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีความกล้าคิดต่าง...
- Advertorial -