Tag: Elephant Day

วันช้างโลก ผุดโฆษณาหยุดใช้ช้างสร้างความบันเทิง ชูค่านิยมท่องเที่ยวต้องไม่ทำร้ายช้างโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก [PR]

เนื่องในวันช้างโลก 12 สิงหาคม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ Elephants Not Entertainers มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ของการท่องเที่ยวแบบไม่ทำร้ายช้าง พร้อมรณรงค์หยุดการนำช้างมาทำกิจกรรมสร้างความบันเทิง สอดรับกับความพยายามปรับปรุงสวัสดิภาพช้างอย่างเป็นระบบผ่านการยื่นร่าง พ.ร.บ.ช้างไทย เข้าสู่รัฐสภานางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “จุดประสงค์ของการเปิดตัวโฆษณารณรงค์ดังกล่าว เนื่องมาจากทุกวันนี้ในประเทศไทยมีช้างราวๆ 2,800 ตัวที่ถูกใช้ในกิจกรรมเพื่อความบันเทิง...
- Advertorial -