Tag: EGA

อีจีเอ เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัล [PR]

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน หรือ Digital Government Transformation ได้อย่างสมดุลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมอบหมายให้ อีจีเอ เข้ามาติดตามบริการที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ปรากฎว่า การพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 2558,...
- Advertorial -